Organizacijska klima

Metoda 360°

Zavzetost zaposlenih

Coaching

Prodajno svetovanje

pokličite

041 925 615


Predstavitev podjetja Aldona

Predstavitev podjetja

Naše strokovno znanje in izkušnje pridobivamo vrsto let, še vedno pa nas vodi stalna želja po učenju in razvoju. Pri delu smo strokovni, zanesljivi, fleksibilni in usmerjeni v rezultate naših naročnikov. Naš svetovalni program smo oblikovali tako, da bi zaposlene v podjetju opremili z znanjem, sodobnimi orodji in metodami, ki jim bodo v pomoč pri vsakdanjem delu. Skrbimo, da prinašamo dobre prakse v vaše organizacije. Poslovni odnos gradimo na trdnem partnerstvu in se v celoti posvečamo vašim izzivom. Vodilo v našem razmišljanju sta strokovnost in poslovna etika. Naša temeljna vrednota je trajnostni razvoj, kjer skrbimo, da so si trije ključni elementi ( ekonomski, socialni in okoljski vidik ) v ravnovesju. Delujemo tudi kot svetovalci s področja vodenja in uvajanja različnih sistemov upravljanja človeških virov, skupaj s povezanimi poslovnimi partnerji. Dodatno motivacijo črpamo pri delu z ljudmi ter pozitivnimi odnosi z njimi. Prepričani smo, da so zadovoljni in motivirani zaposleni ključ za uspeh podjetja.

Storitve, ki jih nudimo našim naročnikom

Podjetje ALDONA d.o.o., je bilo ustanovljeno predvsem z namenom opravljanja in zagotavljanja kvalitetnih storitev diagnosticiranja poslovnega okolja, kot je merjenje organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih, zavzetosti ter iskanje potencila med zaposlenimi. V nadaljevanju se po posvetu z naročnikom posvetimo vašim vodjem, kjer ugotavljamo njihov potencial, oziroma želimo ugotoviti njihove prednosti in pomanjkljivosti, katere temeljito izmerimo z orodjem “Ocenjevanja vodij po metodi 360° povratne informacije”. V okviru coachinga delujemo kot zunanja podpora vodjem pri učinkovitem izvrševanju njihove vloge ter doseganji želenih ciljev. Prav tako smo specializirani za področje prodaje. Skupaj s partnerji organizacijam pomagamo do boljših prodajnih rezultatov. Glede na ugotovljeno situacijo pri stranki pripravimo in izvedemo njej prilagojen sistem delavnic, izobraževanj in coachinga.

Vizija

Postati uspešno podjetje in eden najbolj kvalitetnih ponudnikov svetovalnih in raziskovalnih storitev, prijaznih do uporabnika. Svoje cilje zasledujemo s kombinacijo inovacije, sodobnega znanja, sistematičnega pristopa in podjetniške motiviranosti.

Poslanstvo

Zagotavljanje kvalitetnih storitev in zadovoljevanje potreb naših naročnikov, ter dobro in kvalitetno sodelovanje s poslovnimi partnerji. Naš cilj je prepoznavanje priložnosti ter jih z našim načinom upravljanja, motiviranimi zaposlenimi in jasno zastavljenimi cilji spremeniti v dolgoročno uspešne projekte.